AAC-AMIC TELAH MELANCARKAN PUSAT PENYELIDIKAN & TEKNOLOGI